A Rozabanda

Lorem ipsum é o texto que se usa habitualmente en deseño gráfico en demostracións de tipografías ou de bosquexos de deseño para probar o deseño visual antes de inserir o texto final. O texto en si non ten sentido, senón que deriva dun texto en lingua latina de Cicerón, a cuxas palabras se lles eliminaron sílabas ou letras. O significado do texto non ten importancia, posto que só é unha demostración ou proba, senón que é o aspecto tipográfico e da maquetación o que importa.Web Oficial
https://arozabanda.com
Contacto
arozabanda@gmail.com
Redes Sociais
https://twitter.com/arozabanda
https://facebook.com/arozabanda
Xénero
ROCK
Integrantes